Dobrodošli na naše web stranice!

Pirolitički grafitni lim

  • Pyrolytic graphite sheet

    Pirolitički grafitni lim

    Pirolitički grafit je nova vrsta ugljičnog materijala. To je vrsta pirolitičkog ugljika s visokom kristalnom orijentacijom, koji se ugljikovodičnim plinovima visoke čistoće taloži na grafitnoj podlozi pri 1800 ℃ ~ 2000 ℃ pod određenim pritiskom u peći. Ima visoku gustinu (2,20 g / cm), visoku čistoću (sadržaj nečistoća (0,0002%) i anizotropiju toplotnih, električnih, magnetnih i mehaničkih svojstava. Vakuum od 10 mmHg i dalje se može održavati na 1800 ℃.